Nəsainin Zəifləri
Əbu Davudun Zəifləri
Tirmizinin Zəifləri
İbni Macənin Zəifləri
Ədəbül-Müfrədin Zəifləri
Riyazüs-Salihinin Zəifləri (Merve)
Riyazüs-Salihinin Zəifləri (Beka)
Şəmaili Şərifin Zəifləri
Hisnul-Müslümün Zəifləri

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

Ədəbül-Müfrədin Zəifləri

7 İsnadı Zəif 12 İsnadı Zəif 22 30 İsnadı Zəif 35 40 42 İsnadı Zəif
43 45 İsnadı Zəif 47 51 İsnadı Zəif 61 62 İsnadı Zəif 63
66 74 İsnadı Zəif 80 81 83 İsnadı Zəif 92 İsnadı Zəif 94 İsnadı Zəif
110 İsnadı Zəif 120 İsnadı Zəif 126 İsnadı Zəif 134 İsnadı Zəif 137 139 İsnadı Zəif 141
152 İsnadı Zəif 156 İsnadı Zəif 160 161 İsnadı Zəif 165 184 190
196 207 İsnadı Zəif 222 235 İsnadı Zəif 249 259 261
263 İsnadı Zəif 267 İsnadı Zəif 270 282 290 İsnadı Zəif 307 308 İsnadı Zəif
310 315 İsnadı Zəif 320 328 İsnadı Zəif 329 İsnadı Zəif 338 342/a
342/b 343 İsnadı Zəif 383 İsnadı Zəif 393 394 396 413
414 415 İsnadı Zəif 419 İsnadı Zəif 435 İsnadı Zəif 437 452 İsnadı Zəif 453
458 468 474 476 İsnadı Zəif 480 İsnadı Zəif 482 İsnadı Zəif 484
491 İsnadı Zəif 496 İsnadı Zəif 527 İsnadı Zəif 529 İsnadı Zəif 530 İsnadı Zəif 532 533 İsnadı Zəif
546 İsnadı Zəif 551 İsnadı Zəif 560 İsnadı Zəif 565/1İsnadı Zəif 565/2 566 İsnadı Zəif 573
581 İsnadı Zəif 582 İsnadı Zəif 587 İsnadı Zəif 604 609 İsnadı Zəif 614 623
628 İsnadı Zəif 635 İsnadı Zəif 636 640 İsnadı Zəif 641 İsnadı Zəif 652 İsnadı Zəif 662
667 670 679 681 691 709 İsnadı Zəif 713
715 İsnadı Zəif 721 722 725 737 750 754 İsnadı Zəif
758 765 İsnadı Zəif 771 İsnadı Zəif 781 İsnadı Zəif 782Məvkufən Zəif 785 788 İsnadı Zəif
791/b 794 797 İsnadı Zəif 802 İsnadı Zəif 806 İsnadı Zəif 812 813
814 819 822 İsnadı Zəif 823 824 İsnadı Zəif 828 İsnadı Zəif 832 Şaz
856 İsnadı Zəif 873 İsnadı Zəif 881 İsnadı Zəif 887 İsnadı Zəif 888 893 İsnadı Zəif 904 İsnadı Zəif
912 İsnadı Zəif 916 Şaz 920 İsnadı Zəif 922 İsnadı Zəif 926 936 İsnadı Zəif 964
969 İsnadı Zəif 972 974 İsnadı Zəif 975 İsnadı Zəif 976 İsnadı Zəif 1002aİsnadı Zəif 1003 İsnadı Zəif
1015 İsnadı Zəif 1016 1017 İsnadı Zəif 1019 İsnadı Zəif 1022 1027 İsnadı Zəif 1029 İsnadı Zəif
1041 İsnadı Zəif 1057 İsnadı Zəif 1061 İsnadı Zəif 1062 İsnadı Zəif 1064 İsnadı Zəif 1082 1089
1092 İsnadı Zəif 1093 1097İsnadı Zəif 1100İsnadı Zəif 1111 Şaz 1128 1135 İsnadı Zəif
1137 İsnadı Zəif 1143İsnadı Zəif 1146 İsnadı Zəif 1156 İsnadı Zəif 1157 İsnadı Zəif 1158 İsnadı Zəif 1160 İsnadı Zəif
1165İsnadı Zəif 1173 İsnadı Zəif 1180 İsnadı Zəif 1186 İsnadı Zəif 1188 İsnadı Zəif 1190 İsnadı Zəif 1193 İsnadı Zəif
1196 İsnadı Zəif 1197 İsnadı Zəif 1198 İsnadı Zəif 1201 1214 İsnadı Zəif 1223 1237
1245 1246 İsnadı Zəif 1248 İsnadı Zəif 1249 1253 İsnadı Zəif 1257 Münkər 1259 İsnadı Zəif
1261 İsnadı Zəif 1263 İsnadı Zəif 1267 1268 İsnadı Zəif 1276 İsnadı Zəif 1285 İsnadı Zəif 1290 İsnadı Zəif
1291 İsnadı Zəif 1293 Şaz 1295 İsnadı Zəif 1296 İsnadı Zəif 1298 İsnadı Zəif 1301aİsnadı Zəif 1301bİsnadı Zəif
1303 İsnadı Zəif 1307 İsnadı Zəif          

Qeyid: Bu ​​nömrələr, Məhəmməd Nəsirəddin əl-Albani (rh) 'in kitabından alınmışdır.

Qırmızı içərisinə alınmış olan nömrələrin, bəzi qismi səhih, bəzi hissəsi zəifdir!

İsnadı Zəif ilə nəzərdə tutulan məna; Zəifliyin yalnız bu sənədə xas olmasıdır. Bu sənədə başqa bir sənədin mutabat və ya şahidlik etməsi ilə bu sənəd, həsən və ya səhih ola bilər!

Mərfua Zəif yazılı hədislər, məvkufən səhihdir!

Mərfunun mənası: Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm) ə aid edilən deməkdir.

Məvkufun mənası: səhabələrə aid edilən deməkdir.

kitab

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ