Səhih Hədislər - Sahabə Həyatı

Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Üç adam var ki, onlara kömək etmək Allahın öz üzərinə aldığı bir haqqdır! Allahın yolunda cihad edən Mücahid. İffətli olmaq istəyiylə evlənən kimsə və öz əvəzini ödəmək istəyiylə yazışma edən kölə." İbni Hibban 4030, Nəsəi 3120, 3218, Tirmizi 1655, İbni Macə 2518

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

 


Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'dən 2 il sonra 573-ci ildə Məkkədə dünyaya gəlmişdir. Adı Abdullah, atası Əbu Kuhafe ləqəbli Osmandır. Anası isə, Ümmül-Xeyir ləqəbli Selma'nın. Baba və ana tərəfindən, Ərəb qəbilələri arasındakı müqəddəsliyi, zadəganlıq və ucalığı ilə şanı böyük olan 'Qureyş' qəbiləsindən olub nəsəbi Mürrə min Kâ'b'da Rəsulu Əkrəm (sallallahu aleyhi və səlləm) 'in nesebiyle birləşir.

 

 Fil hadisəsindən 13 il sonra miladi 584-ci ildə Məkkədə doğuldu. Atası Hattab, anası Əbu Cəhlin bacısı Hanseme binti Hişamın. Qureyş qəbiləsinin irəli gelenlerindendir. Baba tərəfindən nəsəbi Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) ilə Kab bin Lüey'de birləşir.

 

Atası Affan, babası Əbul-As'dır. Anası Erva binti Kureyzi olub müsəlman olanlardandır. Ləqəbi isə Əbu Amrdır. Hicrətdən 47 il əvvəl miladi 577-ci ildə dünyaya gəlmişdir. Əbu Bəkir (ra) 'ın təşviqi müsəlman olmuşdur.

İman edən kişilərin dördüncüsüdür Zeyd, Əli, Əbu Bəkir və Osman. Beşinci atası Abdi Menaf'ta Rəsulu Əkrəm (sallallahu aleyhi və səlləm) ilə nəsəb birləşir. Özü Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in üçüncü xəlifəsi, kürəkəni və Əbu Bəkir ilə Ömərdən sonra ümmətin ən üstün simasıdır.

Atası, Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in əmisi olan Əbu Talib, anası isə Fatimə binti Əsəd bin Hişam bin Abdi Menaf'tır. Anası müsəlman olub səhabə qadınların böyükləri arasına girmişdir. Əli (ra) bilindiyi kimi Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in əmisi oğludur. Əbul-Həsən ləqəbi xatırlanan Əli (ra) , Nəbi (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) tərəfindən Əbu Turab ləqəbi də künyelenmiştir.

Buxari 6153, Heysəmi 9/101

Adı haqqında ən çox ixtilaf edilən səhabədir. Özünün və atasının adları haqqında 40-dan çox rəvayət vardır. Ancaq ən məşhur rəvayətə görə adı Əbdürrəhman ibn Sahr'dır.

Cahiliyyədə adı Abduşşəms idi. Bir rəvayətə görə müsəlman olduğunda Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm tərəfindən Abdurrahman olaraq dəyişdirilmişdir ...

 

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

top