Səhih Hədislər - Oruc tutan iftarını açarkən etdiyi dua

Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Üç adam var ki, onlara kömək etmək Allahın öz üzərinə aldığı bir haqqdır! Allahın yolunda cihad edən Mücahid. İffətli olmaq istəyiylə evlənən kimsə və öz əvəzini ödəmək istəyiylə yazışma edən kölə." İbni Hibban 4030, Nəsəi 3120, 3218, Tirmizi 1655, İbni Macə 2518

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

 

 

Müsəlman qalası

Kitabı edir

 


[Zəhəbə-z-zaməu, va-b-təlləti-l-uruqi, va səbətə-l-əcru inşə Allah]

«Susuzluq getdi və damarlar islandı. Allah istəsə, savab yazıldı!»

Əbu Davud, 2/306

[Allahummə inni əs'əlukə birah­mətikə-l-ləti vasi'at kullə şey'in ən təğfira li]

«Allahım! Səndən hər şeyi əhatə edən mərhəmətinlə məni bağışlamanı diləyirəm!»

İbn Macə, 1/557

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

top